01 NAM NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - VỀ THIẾT BỊ PTN LAB

01 Nam kỹ thuật về Thiết bị Phòng thí nghiệm. Yêu cầu: Trình độ Đại học (Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU, Hóa học, Sinh học, Dược học, Vật Liệu, Nông lâm, Cơ Khí, Y Dược, Môi Trường, Vật Lý, Điện, Xây dựng...). ð Lương thỏa thuận, tùy theo năng lực: từ 5-7 triệu (Thử việc 1 tháng = 70% lương chính). Ngày đăng: 07/06/2019 có hiệu lực đến 31/12/2019

 

01 NAM NHÂN VIÊN KINH DOANH -HÀNG HÓA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Ngày đăng: 07/06/2017  có hiệu lực đến 31/12/2019

 

1/. Vi trí: 01 Nam kỹ thuật lắp đặt, vận hành, sửa chữa Thiết bị cho Phòng thí nghiệm.

-7 triệu  Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật- Thiết bị -Hóa chất- Dụng cụ Phòng thí nghiệm.

Email: namycoltd@gmail.com , Website: www.thietbinamy.com, namyvn.com

Mọi chi tiết xin liên hệ: